CA-viljely
(Conservation Agriculture) CA-viljely on suorakylvöä muokkaamattomaan tai kevytmuokattuun maahan.
Suorakylvö parantaa vesistön tilaa
Maa-aineksen kulkeutuminen vesistöihin vähenee n. 90%. Nitraatti-, kasvinsuojeluaine- ja fosforihuuhtoumat vähenevät n. 70%. Suorakylvössä vesitalous toimii.
CA-viljely parantaa ilman laatua
Siirtymällä muokkaavasta viljelytekniikasta suorakylvöön hiilen vapautuminen maasta voidaan estää ja hiilidioksidia voidaan sitoa ilmakehästä maahan. Suorakylvömaa on hiilinielu.
Maan rakenne paranee
· Paljon kasvijäännöstä · Hiilen määrä lisääntyy · Typen lisäämistarve pienenee · Ravinnekierto lisääntyy · Veden sitomiskyky kasvaa
Suorakylvössä polttoainetta kuluu jopa 70-80% vähemmän
· Vähemmän ajokertoja · Vähemmän koneita · Alhainen vetotehontarve Lähde: TTS
Luonnon monimuotoisuus
CA-viljely rikastuttaa ympäristön. Terveempi maaperä, puhtaampi vesistö, puhtaampi ilma. Kasvipeitteinen muokkaamaton maa tarjoa ravintoa pieneliöille ja villieläimille.
Suorakylvö vähentää viljelykustannuksia 50-100 €/ha
· Ajankäyttö · Energia · Työ · Koneet Sadosta tinkimättä.
Kestävä kehitys
Suorakylvö vähentää ympäristöpäästöjä sekä suojelee maan kasvukuntoa. Suorakylvö on ekologisin viljelytapa. Se vastaa ympäristövaikutuksiltaan viherryttämistä, suojakaistoja ja nurmipeitettä.
Suorakylvö ratkaisee turvemaiden hiiliongelman
Maan muokkaamattomuus ja pysyvä kasvipeite vähentävät ratkaisevasti etenkin turvemaiden hiilidioksidipäästöjä. Suorakylvetystä maasta tulee hiilinielu.
Eroosio kuriin suorakylvöllä
Tutkimuksen mukaan suorakylvöllä päästään ympäristövaikutuksiltaan samaan lopputulokseen kuin nurmella.

IMG 6966 750

IMG 6967 750

IMG 6973 750

IMG 6987 750

IMG 6990 750

IMG 6974 750

Ajankohtaista