Suorakylvömenetelmällä ympäristönsuojelutavoitteisiin

 

Suorakylvölle on ominaista muokkaamattomuuden tai minimaalisen muokkauksen yhteisvaikutus sadon kasvijätteiden kanssa. Suorakylvö auttaa estämään ravinteiden ja kemikaalien kulkeutumisen ja sitoo ne peltoon, kunnes sato käyttää ne hyväkseen tai ne hajoavat vaarattomiksi komponenteiksi. Säästävä viljelytekniikka lisää maaterän hedelmällisyyttä, palauttaa maaperän kasvukunnon sekä tarjoaa luonnollisen elinympäristön ja kasvualustan eläimille ja kasveille.

Suorakylvö turvaa myös veden laadun ja määrän, parantaa ilman laatua sekä säästää fossiilisia polttoainevaroja. Näiden seikkojen perusteella sopii toivoa että suorakylvöllä tulee tulevina vuosina olemaan tärkeä rooli eräänä maaperän suojelun päästrategioista.

» Lue koko artikkeli (pdf-tiedosto)

» Lue tiivistelmä (pdf-tiedosto)