Tärkeät vaiheet suorakylvöviljelyn käyttöönotossa

 

Kirjoittaja: Rolf Derpsch - Master of Science (M.Sc.) in Agricultural Extension http://www.rolf-derpsch.com

Lyhennelmä

Suorakylvöviljelyä ei voida ottaa menestyksekkäästi käyttöön ilman etukäteissuunnittelua eikä ilman eräiden vaiheiden seuraamista.

Tiedon puute on yleisin syy epäonnistumiseen. Viljelijöiden täytyy hankkia perustiedot ja suunnitella hyvin etukäteen, ennen kuin yrittävät suorakylvöviljelyä heidän omilla tiloillaan.

Maaperänäytteet täytyy ottaa ja vajaavaisuudet siitä korjata, pyrkiä ravinteiden ja pH-arvojen tasapainoon. Huonosti salaojitettuja peltoja täytyy välttää käyttämästä. Vaikeakulkuiset ja epätasaiset peltopinnat voivat tehdä tarkkuusviljelyn mahdottomaksi, joten maaperä täytyy tasoittaa ennen suorakylvöviljelyn aloittamista. Mikäli mahdollista, maaperän pakkautumista täytyisi lieventää ennen suorakylvöviljelyyn ryhtymistä. Koska pyrimme suorakylvöviljelyyn pysyvästi, tämä ehkäisee haittoja suorakylvöviljelyslaitteiden käytölle myöhemmässä vaiheessa.

Tiedämme, että suorakylvö tuottaa huonoa tulosta paljaalla maalla, siksi täytyisi käyttää mahdollisimman paljon maanpeitekasveja taatakseen menestyksekkään suorakylvöviljelyn. Vasta täytettyään edellä mainitut vaatimukset kannattaa viljelijän ostaa erityiset suorakylvöviljely/istutuskoneet ja aloittaa suorakylvöviljely. Kannattaa myös aloittaa pienellä alueella aluksi ja vasta kokemuksen myötä laajentaa tekniikan käytön koko tilan alueella.

On hyvin tiedossa, että suorakylvöviljely ei toimi kun viljellään yhtä kasvia kerralla ja että tekniikan menestys perustuu alueelle ominaisten kasvien kiertoon mukaan lukien maanpeitekasvit. Siispä riittävä kasvikierto täytyisi suunnitella ja panna käytäntöön.
Koska suorakylvöviljely on kehitetty ja jatkuvasti paranneltu tutkimusten ja viljelijöiden kokemusten perusteella, viljelijöiden täytyisi tottua kiinnittämään huomiota ja oppia uusia kehityssuuntia paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Lue koko artikkeli pdf-tiedostona