EU:n tavoitteet

EU:n uutta CAP-maataloustukiesitystä on perusteltu mm. seuraavilla tavoitteilla
  • Ympäristön ja maaseudun suojelu ja kestävä kehitys
  • Viljelyn monipuolistaminen ja biodiversiteetin suojelu
  • Luonnonvarojen optimoitu käyttö ja ekosysteemin säilyttäminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja energian käytön vähentäminen
  • Maatalouden tehokkuuden lisääminen ja maatalouden kilpailukyvyn parantaminen

Tukiesityksessä maaperän suojelun suorista tuista on 30 % viherryttämistä, jolla pyritään vaikuttamaan edellä mainittuihin tavoitteisiin. Viherryttäminen sisältää vähintään 7 % luonnonhoitoalaa, joka voi olla esim. suojakaistoja, kesantoa tai metsitystä.

Suomen CA-viljelyn yhdistyksen mielestä ympäristötavoitteisiin päästään laajemmin ja paremmin suorakylvömenetelmällä.