CA-viljely
(Conservation Agriculture)

CA-viljely on suorakylvöä muokkaamattomaan tai kevytmuokattuun maahan.
Suorakylvö parantaa vesistön tilaa
Maa-aineksen kulkeutuminen vesistöihin vähenee n. 90%.

Nitraatti-, kasvinsuojeluaine- ja fosforihuuhtoumat vähenevät n. 70%.

Suorakylvössä vesitalous toimii.
CA-viljely parantaa ilman laatua
Siirtymällä muokkaavasta viljelytekniikasta suorakylvöön hiilen vapautuminen maasta voidaan estää ja hiilidioksidia voidaan sitoa ilmakehästä maahan.

Suorakylvömaa on hiilinielu.
Maan rakenne paranee
· Paljon kasvijäännöstä
· Hiilen määrä lisääntyy
· Typen lisäämistarve pienenee
· Ravinnekierto lisääntyy
· Veden sitomiskyky kasvaa
Suorakylvössä polttoainetta kuluu jopa 70-80% vähemmän
· Vähemmän ajokertoja
· Vähemmän koneita
· Alhainen vetotehontarve

Lähde: TTS
Luonnon monimuotoisuus
CA-viljely rikastuttaa ympäristön. Terveempi maaperä, puhtaampi vesistö, puhtaampi ilma.

Kasvipeitteinen muokkaamaton maa tarjoa ravintoa pieneliöille ja villieläimille.
Suorakylvö vähentää viljelykustannuksia 50-100 €/ha
· Ajankäyttö
· Energia
· Työ
· Koneet

Sadosta tinkimättä.
Kestävä kehitys
Suorakylvö vähentää ympäristöpäästöjä sekä suojelee maan kasvukuntoa.

Suorakylvö on ekologisin viljelytapa. Se vastaa ympäristövaikutuksiltaan viherryttämistä, suojakaistoja ja nurmipeitettä.
Suorakylvö ratkaisee turvemaiden hiiliongelman
Maan muokkaamattomuus ja pysyvä kasvipeite vähentävät ratkaisevasti etenkin turvemaiden hiilidioksidipäästöjä.

Suorakylvetystä maasta tulee hiilinielu.
Eroosio kuriin suorakylvöllä
Tutkimuksen mukaan suorakylvöllä päästään ympäristövaikutuksiltaan samaan lopputulokseen kuin nurmella.

FiCA - Tervetuloa

Suomen CA-viljelyn yhdistyksen tavoite on tehdä CA-viljely tunnetuksi Suomessa sekä jakaa tietoa sen hyödyistä viljelijöille, tutkijoille, neuvonnalle ja ympäristö-asiantuntijoille. Yhdistys toimii yhteistyössä maailman muiden CA-yhdistysten kanssa.

Yhdistykseen voivat liittyä henkilöt ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneet suorakylvöstä, maan kasvukunnosta, ympäristön tilasta ja viljelyn kannattavuudesta.

Lue artikkelit
» Miksi kannattaa siirtyä suorakylvöön
» Miten onnistut suorakylvössä 
» Suorakylvöseminaarin luentoaineisto 2018

Ajankohtaista

 • Suomen Ca-viljelyn yhdistys osallistui posterilla Suorakylvön maailmankongressiin 8th World Congress on Conservation Agriculture: 8WCCA. Bern Sveitsi 21-23.6.2021.
  Measurement of Carbon Flux in Nordic growing conditions comparison of different management practices-FiCA. (Turvemaiden hiilidioksidi päästöt ja nielut)
  » lataa pdf

 • 8WCCA Kongressin julkilausuma » lataa pdf

 • CA-VILJELYLLÄ / SUORAKYLVÖLLÄ MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTAVOITTEISIIN: Ilmasto - Vesistö - Biodiversiteetti - Maan kasvukunto - CO2 mittaustulokset 2020 » lataa pdf
 • CA-Carbon mittaustulokset Kesä 2020 » lataa pdf
 • Geoderma Elena Valkama Can conservation agriculture increase soil carbon sequestration » lataa pdf
 • UUTTA! Glyfosaattikysely Ecaf:lta. Kyselyyn tästä. Pääsivulle ecaf.org
 • CA-viljelyn ympäristöedut. Aineisto 18-2-2020 » lataa pdf
 • Jussi Knaappi. Luento Koneagria 2019 » video
 • CA-viljely sitoo ja varastoi hiiltä maahan ja vähentää ravinnepäästöjä vesistöihin - CO2 mittaukset ja kyselytutkimukset
  Luentoaineisto 28-10-2019 » Lataa PDF
 • Suorakylvöseminaarin tiedote: Pelloista ilmastonmuutoksen 
  pysäyttäjä. SUOMALAINEN MAASEUTU 29.4.2019 »Lataa PDF
 • Pellosta hiilinielu ja ilmastonmuutoksen hillitsijä KM 04/2019 »Lataa PDF
 • Suorakylvö, olki ja kerääjäkasvit muuttavat pellon hiilinieluksi MT 17.4.2019 »Lataa pdf
 • Suorakylvöseminaari 2019
  - Hannu Känkänen »Kuvat »Video
  - Heikki Jalli »Kuvat »Video
  - Pasi Valkama »Kuvat »Video
  - Jussi Knaappi »Kuvat »Video
  - Ari Koutonen »Lataa PDF »Video
 • VIDEO: Koneviesti: Lisää multavuutta maahan Katso
 • Suorakylvöseminaari 2019 aineisto »Lataa PDF
 • Kutsu Suorakylvöseminaariin ja Suomen CA-viljelyn yhdistyksen vuosikokoukseen
  » Lataa PDF
 • Maatalouden ravinne- ja ilmastopäästöjen vähentäminen maan kasvipeitteisyydellä
  » Lataa PDF
 • Suorakylvöseminaari 2018: Ari Koutosen luento
  » video » luentoaineisto
 • Suorakylvöseminaari 2018: Jussi Knaapin luento
  » video » luentoaineisto
 • Koneagria 2016 -luento: Uutta tietoa maaperästä
  Jussi Knaapi, agronomi, Koneviesti
  » Katso video tästä
 • Vetoomus glyfosaatin käyttöluvan jatkamiseksi
  » Lue artikkeli
 • CA-viljelyn Euroopan kongressin julkaisut
 • Kongressin julkaisut

2014 Suomen CA-viljelyn yhdistys