Suorakylvöllä polttoainelasku pienemmäksi

 

Öljyn maailmanmarkkinahintojen raju nousu tämän vuoden puolella on heijastunut polttoaineiden ja sitä kautta monien tuotteiden tuotantokustannuksiin ja loppujen lopuksi tuotteiden hintoihin. Maataloudessa viljelijä ei kuitenkaan voi suoraan siirtää tätä kustannusta tuottamansa tuotteen hintaan. Ei siis ihme, että moni viljelijä on alkanut tosissaan miettiä miten omalla tilalla muun muassa polttoaineiden kulutusta saisi vähennettyä. Yksi keino monien joukossa on siirtyminen perinteisestä kylvöstä suorakylvöön.

Polttoainetta kuluu jopa 70-80 prosenttia vähemmän
Polttoaineen kulutukseksi suoraan sänkeen kylvössä on TTS:ssa tehtyjen mittausten mukaan saatu 5-7 litraa hehtaarilla (10-16 l/h), kun työleveys on ollut 3-4 metriä ja vetokoneena on ollut noin 100-140 hv traktori. Vastaavan kokoluokan traktorin polttoaineen keskikulutuksen ollessa noin 11 litraa tunnissa kuluu polttoainetta perinteisillä muokkaus- ja kylvöketjuilla työketjuista ja työkoneiden työleveyksistä riippuen 18-44 litraa hehtaaria kohti. Suorakylvöä käytettäessä polttoainetta säästyy siis 12-38 l/ha, jolloin kasvuston perustamisen polttoainekustannukset (alv 0%) vähenevät kesän huippuhinnoilla 10-32 €/ha (67-86 %).

Jos suorakylvettävä ala on 50 ha, niin polttoainekuluissa säästetään 600-1 600 €/v, 100 hehtaarilla taas 1 000-2 500 €/v.

Siirtoajo vähenee
Suorakylvö säästää myös siirtoajoa talouskeskuksesta peltolohkoille ja takaisin ja sitä kautta myös polttoaineen kulutusta. Perinteiseen kyntöön perustuvaan työketjuun verrattuna 50 ha suorakylvötilalla (peltolohkojen keskimääräinen etäisyys talouskeskuksesta 2,4 km) siirtoajoja tulee keskimäärin 160 km vähemmän. Tämä tarkoittaa 5-8 tunnin traktorilla ajoa pellolla, peltotiellä ja maantiellä keskinopeudella 20-30 km/h eli noin 50-80 € säästöjä verottomissa polttoainekuluissa. 100 ha suorakylvötilalla (keskimääräinen peltolohkojen etäisyys talouskeskuksesta 3,4 km) polttoainesäästöjä pelkästä siirtoajon vähenemisestä tulee vastaavasti keskimäärin 110-160 €/vuosi.

Säästöjä myös epäsuorissa energiapanoksissa
Polttoaineen vähäisempi kulutus on suoraan näkyvä energiansäästö, mutta suorakylvössä energiaa säästetään myös epäsuorissa energiapanoksissa. Näitä ovat muun muassa koneiden valmistukseen, jakeluun, huoltoon ja kunnossapitoon sekä varastointiin liittyvät energiapanokset. Mitä vähemmän koneita tilalla on, sitä vähemmän näitä epäsuoria energiapanoksia tilalla käytetään.

Kuivauskulut voivat lisääntyä
Suorakylvöketjussa voi olla myös osia, joissa energiankulutus on suurempi kuin perinteisessä viljelyketjussa. Suorakylvö voi muun muassa lisätä viljan kuivauksen energiankulutusta. Puitaessa suorakylvetyn viljan on todettu olevan usein noin prosenttiyksikön kosteampaa kuin perinteisesti kylvetty. Tällöin kuivatusaika pitenee tunnilla ja lämmitysöljyä kuluu noin 1,5-2 litraa enemmän viljatonnia kohti.

Polttoaineensäästöön pystyy kuka tahansa
Traktorin yleistä polttoaineenkulutusta on mahdollista vähentää jopa 30 prosenttia varsin pienellä vaivalla. Polttoainetta voi säästää opettelemalla polttoainetta säästävän ajotavan. Lisäksi polttoainetta voi säästää myös traktorin oikealla ja säännöllisellä huollolla ja esimerkiksi ilmanpuhdistimien säännöllisellä vaihtamisella ja puhdistuksella. Oikein säädetyt maanmuokkauskoneet taas vähentävät vetovastusta ja säästävät siten polttoainekuluissa. Samoin oikeat ilmanpaineet renkaissa ajopohjan mukaan vähentävät polttoaineen kulutusta kuten myös tyhjäkäynnin välttäminen.

Aiheeseen liittyvä artikkeli on julkaistu uudessa TTS:n Teho-lehden maatalousnumerossa 2/2008