CA-viljely
(Conservation Agriculture)

CA-viljely on suorakylvöä muokkaamattomaan tai kevytmuokattuun maahan.
Suorakylvö parantaa vesistön tilaa
Maa-aineksen kulkeutuminen vesistöihin vähenee n. 90%.

Nitraatti-, kasvinsuojeluaine- ja fosforihuuhtoumat vähenevät n. 70%.

Suorakylvössä vesitalous toimii.
CA-viljely parantaa ilman laatua
Siirtymällä muokkaavasta viljelytekniikasta suorakylvöön hiilen vapautuminen maasta voidaan estää ja hiilidioksidia voidaan sitoa ilmakehästä maahan.

Suorakylvömaa on hiilinielu.
Maan rakenne paranee
· Paljon kasvijäännöstä
· Hiilen määrä lisääntyy
· Typen lisäämistarve pienenee
· Ravinnekierto lisääntyy
· Veden sitomiskyky kasvaa
Suorakylvössä polttoainetta kuluu jopa 70-80% vähemmän
· Vähemmän ajokertoja
· Vähemmän koneita
· Alhainen vetotehontarve

Lähde: TTS
Luonnon monimuotoisuus
CA-viljely rikastuttaa ympäristön. Terveempi maaperä, puhtaampi vesistö, puhtaampi ilma.

Kasvipeitteinen muokkaamaton maa tarjoa ravintoa pieneliöille ja villieläimille.
Suorakylvö vähentää viljelykustannuksia 50-100 €/ha
· Ajankäyttö
· Energia
· Työ
· Koneet

Sadosta tinkimättä.
Kestävä kehitys
Suorakylvö vähentää ympäristöpäästöjä sekä suojelee maan kasvukuntoa.

Suorakylvö on ekologisin viljelytapa. Se vastaa ympäristövaikutuksiltaan viherryttämistä, suojakaistoja ja nurmipeitettä.
Suorakylvö ratkaisee turvemaiden hiiliongelman
Maan muokkaamattomuus ja pysyvä kasvipeite vähentävät ratkaisevasti etenkin turvemaiden hiilidioksidipäästöjä.

Suorakylvetystä maasta tulee hiilinielu.
Eroosio kuriin suorakylvöllä
Tutkimuksen mukaan suorakylvöllä päästään ympäristövaikutuksiltaan samaan lopputulokseen kuin nurmella.

FiCA - Tervetuloa

Suomen CA-viljelyn yhdistyksen tavoite on tehdä CA-viljely tunnetuksi Suomessa sekä jakaa tietoa sen hyödyistä viljelijöille, tutkijoille, neuvonnalle ja ympäristö-asiantuntijoille. Yhdistys toimii yhteistyössä maailman muiden CA-yhdistysten kanssa.

Yhdistykseen voivat liittyä henkilöt ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneet suorakylvöstä, maan kasvukunnosta, ympäristön tilasta ja viljelyn kannattavuudesta.

Lue artikkelit
» Miksi kannattaa siirtyä suorakylvöön
» Miten onnistut suorakylvössä 
» Suorakylvöseminaarin luentoaineisto 2018

2014 Suomen CA-viljelyn yhdistys