Viherryttäminen

Lounais-Suomen peltojen ravinnepäästöjen vähentämiseksi on esitetty nurmen lisäämistä näille alueille. Nurmi parantaisi myös vilja-alueen heikentynyttä maanrakennetta. Esitys on hyvä mutta nurmelle on vilja-alueella vaikea löytää markkinoita.

Varteenotettavampi vaihtoehto on siirtyä muokkaamatta viljelyllä ympärivuotiseen kasvipeitteisyyteen, jolla tutkimuksen mukaan päästään ympäristövaikutuksiltaan samaan lopputulokseen.